Cele projektu i planowane efekty projektu

Celem projektu jest zwiększenie efektywności pracy zespołu pracowników biura doradztwa podatkowego mierzonej liczbą obsługiwanych klientów, liczbą księgowań, prowadzonych akt pracowniczych przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków niezbędnych na utrzymania ciągłości działania biura, obsługi klientów oraz zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego. Efektem wdrożenia hybrydowego modelu pracy w biurze 5e TAX będzie minimalizacja strat wynikających z nieobecności pracowników i współpracowników. Wprowadzane rozwiązania technologiczne z obszaru elektronicznego obiegu dokumentów oraz pracy zdalnej przyczynią się w przyszłości do zwiększenia elastyczności modelu biznesowego oraz zadowolenia pracowników korzystających z hybrydowego modelu pracy. Realizacja projektu przyczyni się do wdrożenia znacząco ulepszonej usługi doradczej, księgowej i kadrowej, utrzymania oczekiwanej wydajności pracy pracowników jak również zmniejszenia kosztów świadczenia usług w dobie obowiązywania obostrzeń COVID19. Efektem projektu będzie wdrożenie do bieżącej działalności innowacji technicznych i funkcjonalnych umożliwiających prowadzenie rachunkowości, spraw pracowniczych oraz spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, koordynację spraw związanych z BHP oraz elektronicznej ewidencji prowadzonych w biurze spraw, prowadzenie elektronicznego repozytorium dokumentów dostępnego dla wszystkich pracowników pracujących zdalnie, wersjonowanie dokumentów. Rezultatem wprowadzanej cyfryzacji procesów będzie ponadto możliwość zarządzania workflow w biurze rachunkowym dla spraw prowadzonych w formule w pełni zdalnej lub hybrydowej, elektroniczna ewidencja zadań oraz poświęconego czasu pracy dla klienta.

Wartość projektu: 271 450.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 230 732.50 PLN