Analiza finansowa i rachunkowość zarządcza

  • projektowanie systemu controllingu
  • sporządzanie prognoz finansowych
  • przygotowywanie bussines planów
  • oceny opłacalności zamierzonego projektu
  • analizy poszczególnych obszarów funkcjonowania firmy, z uwzględnieniem identyfikacji obszarów o niskiej efektywności kosztowej
  • analizy i propozycje optymalizacji procesów wewnętrznych oraz wykorzystania posiadanych zasobów
  • realizacja budżetowania i kontroli kosztów