Doradztwo podatkowe

  • udzielanie bieżących konsultacji księgowo-podatkowych
  • pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej i wyborze odpowiedniej formy prawnej
  • wsparcie podatkowe w procesach restrukturyzacyjnych
  • bieżący compliance podatkowy w formie regularnych spotkań z klientami
  • reprezentowanie klientów w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych oraz postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych
  • sporządzanie opinii prawnopodatkowych i wniosków o interpretacje indywidualne
  • przygotowywanie dokumentacji cen transferowych i wewnętrznych procedur należytej staranności