Kadry

  • administrowanie teczkami osobowymi
  • przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami prawa pracy
  • kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP oraz ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji
  • prowadzenie rejestracji pracowników w ZUS
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
  • nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczeniami czasu pracy
  • sprawozdawczość dla GUS
  • przygotowywanie raportów kadrowych