Nadzór

  • udzielanie bieżących konsultacji księgowo-podatkowych
  • nadzór nad personelem księgowym w siedzibie Klienta
  • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości, w tym opracowanie, modyfikacje i wdrażanie zakładowego planu kont
  • doradztwo w zakresie ustanowienia Systemu Obiegu Dokumentów