Płace

  • naliczanie wynagrodzeń
  • sporządzanie i dostarczanie informacji, przeznaczonych dla pracowników, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy
  • przygotowywanie raportów dla potrzeb rachunkowości według wzoru uzgodnionego z Klientem
  • pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
  • sporządzanie deklaracji PFRON
  • sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej z ZUS