Rachunkowość

  • prowadzenie ksiąg handlowych i podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • opracowanie zasad prowadzenia rachunkowości
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT i VAT-UE
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób prawnych i osób fizycznych
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
  • przygotowywanie pozostałych dokumentów, rozliczeń, deklaracji i sprawozdań dla organów podatkowych i innych instytucji (INTRASTAT, NBP, GUS)
  • rachunkowość fundacji rodzinnych