Restrukturyzacje i upadłości

Doradzamy Klientom tak, żeby mogli zmaksymalizować efekty restrukturyzacji lub ograniczyć straty wywołane upadłością. W tym celu przygotowujemy odpowiednio naszych Klientów do restrukturyzacji lub upadłości, ograniczając ryzyko podejmowania błędnych decyzji. Reprezentujemy również Klientów w toczących się już postępowaniach, dążąc do zmaksymalizowania efektów otwarcia restrukturyzacji lub zniwelowania skutków ogłoszenia upadłości.